Szanowni Państwo,

Informujemy, że 8 czerwca 2020 został ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości nabór na Dotacje z funduszy unijnych dla średnich firm na kapitał obrotowy.

Przez średnią firmę rozumie się przedsiębiorstwo zatrudniające więcej niż 50 osób, i nie więcej niż 250 osób oraz odpowiednie wskaźniki dot. przychodów i sumy bilansowej – roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Suma przeznaczona na to wsparcie wynosi 2,5 mld zł dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w związku z COVID-19

Maksymalne dofinansowanie to  429 827 zł, które jest uzależnione od poziomu zatrudnienia.

Aplikacje w ramach obu konkursów będą przyjmowane będą od 15 czerwca do 31 lipca 2020 r. Nabór może zostać skrócony w przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania w złożonych wnioskach przekroczy alokację na konkurs.

Konkurs dedykowany jest wyłącznie do średnich przedsiębiorstw, które zatrudniają mniej niż 250 osób, a które w okresie po 1 lutego 2020 r. odnotowały spadek min 30% obrotów.

Dotacja może być przeznaczona na zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19. TYLKO PRZYKŁADOWO MOGĄ TO BYĆ:

1. opłaty związane z prowadzeniem biura, zakładu tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie),

2. usługi sprzątania i konserwacji powierzchni i pomieszczeń biurowych,

3. usługi ochrony i monitoringu,

4. usługi telekomunikacyjne, pocztowe,

5. zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i ich serwis,

6. zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych (w tym ochrony osobistej wynikające z zaleceń Ministra Zdrowia) i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników,

7. zakup ochronnej odzieży służbowej,

8. utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej,

9. usługi z zakresu: obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawnej, doradztwa podatkowego, zarządzania flotą pojazdów służbowych, itd.,

10. zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz paliwa do pojazdów służbowych,

11. ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.

W razie zainteresowania skorzystaniem z powyższego wsparcia, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod adresem e-mail: covid.dotacje@kancelariabator.pl