Szanowni Państwo! Witamy na stronie internetowej kancelarii. Oferujemy najwyższą jakość usług w zakresie obsługi prawnej
podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem klientów korporacyjnych. Zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem
Łukasz Bator

OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I KORPORACJI

Kompleksowa obsługa oraz bieżące doradztwo w zakresie wszelkich kwestii prawnych związanych z funkcjonowaniem firmy; obsługa prawna procesów założycielskich spółek; doradztwo przy restrukturyzacji lub likwidacji spółek…

NIERUCHOMOŚCI

Obrót nieruchomościami – umowy, audyty; prawo budowlane – obsługa prawna procesów inwestycyjnych; użytkowanie wieczyste – reprezentowanie podmiotów w postępowaniach w sprawach o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – reprezentowanie…

OBSŁUGA PODMIOTÓW Z SEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

Pomoc prawna oraz zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem zezwoleń na wytwarzanie oraz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych; doradztwo…

DOTACJE

Nadzór prawny nad procesem pozyskiwania funduszy, ze szczególnym uwzględnieniem środków, o które będzie można się ubiegać w ramach Funduszy Europejskich 2014 – 2020. Doradztwo w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji – zarówno na etapie składania wniosków aplikacyjnych…