Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach:

OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I KORPORACJI

 • kompleksowa obsługa oraz bieżące doradztwo w zakresie wszelkich kwestii prawnych związanych z funkcjonowaniem firmy;
 • obsługa prawna procesów założycielskich spółek;
 • doradztwo przy restrukturyzacji lub likwidacji spółek oraz ich przekształceniach;
 • negocjacje z kontrahentami;
 • zastępstwo procesowe;
 • postępowanie egzekucyjne.

ZASTĘPSTWO PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ŚCIGANIA

 • reprezentowanie w postępowaniach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw gospodarczych;
 • zastępstwo procesowe oraz obrony w sprawach karnych związanych z profesjonalnym obrotem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań karno-skarbowych;
 • reprezentowanie w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

NIERUCHOMOŚCI

 • obrót nieruchomościami – umowy, audyty;
 • prawo budowlane – obsługa prawna procesów inwestycyjnych;
 • użytkowanie wieczyste – reprezentowanie podmiotów w postępowaniach w sprawach o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego;
 • sporządzanie opinii o stanie prawnym nieruchomości.

OBSŁUGA PODMIOTÓW Z SEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

 • pomoc prawna oraz zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem zezwoleń na wytwarzanie oraz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych;
 • doradztwo w sprawach związanych z ryzykiem prawnym dotyczącym działalności firm farmaceutycznych;
 • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów z uwzględnieniem specyfiki prawa farmaceutycznego.

DOTACJE

Nadzór prawny nad procesem pozyskiwania funduszy, ze szczególnym uwzględnieniem środków, o które będzie można się ubiegać w ramach Funduszy Europejskich 2014 – 2020. Doradztwo w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji – zarówno na etapie składania wniosków aplikacyjnych, realizacji inwestycji, jak i rozliczania dotacji.