Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Batora specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem klientów korporacyjnych. Bogate doświadczenie zawodowe, zwłaszcza w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, wysoki poziom kwalifikacji merytorycznych oraz znajomość realiów polskiej gospodarki gwarantują najwyższy standard oferowanych usług. Pracownicy kancelarii, kierując się w swojej pracy zasadami etyki zawodowej, dążą do zapewnienia Klientom pełnego komfortu w realizacji zamierzonych celów biznesowych.

ZASADY WSPÓŁPRACY

Nasza oferta jest zindywidualizowana, dostosowujemy ją do potrzeb poszczególnych klientów. Usługi wyceniamy z uwzględnieniem specyfiki danego zlecenia. W przypadku stałej obsługi prawnej stosujemy rozliczenie oparte na zasadzie ryczałtowo – godzinowej.

Zobowiązujemy się do zachowania całkowitej tajemnicy zawodowej oraz przestrzegania zasad związanych z kodeksem etyki radców prawnych.

Kancelaria jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej na zasadach określonych przez korporację radców prawnych.