ROZPOCZĘCIE II ETAPU ZNOSZENIA OBOSTRZEŃ

ZNOSZENIE OBOSTRZEŃ

 

W dniu 29 kwietnia Prezes Rady Ministrów zapowiedział rozpoczęcie II etapu znoszenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Od 4 maja 2020 roku wznowiona zostanie działalność w niektórych branżach. Podkreślić należy na wstępie, że wszelkie zasady bezpieczeństwa nadal mają zostać zachowane, w tym m.in. zachowywanie odległości minimum dwóch metrów w przestrzeni publicznej, a także zasłanianie ust i nosa.

II etap znoszenia obostrzeń oznacza wznowienie działalności:

  • Hoteli oraz innych obiektów noclegowych, jednak punkty gastronomiczne w tych obiektach nadal pozostają zamknięte – ich otwarcie ma następować w następnych etapach
  • Galerii handlowych, z zachowaniem środków ostrożności i ograniczeniami sanitarnymi tj. znajdywanie się jednego klienta na 15 m2, obiekty rekreacyjne takie jak siłownie, kluby fitness czy place zabaw  a także „food court”na terenie galerii handlowych pozostaną jednak zamknięte
  • Muzeów, bibliotek, galerii sztuki i innych miejsc kultury, jednak również z ograniczeniami. Kina nadal pozostają zamknięte
  • Możliwe będzie również korzystanie z leczniczych zabiegów rehabilitacyjnych.

Zaznaczenia wymaga, że zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób nadal pozostaje utrzymany.

Od 6 maja 2020 roku przewiduje się możliwość wznowienia działalności żłobków i przedszkoli, jednak ostateczna decyzja w tym zakresie będzie należała do organów założycielskich, z uwagi na różne natężenie liczby zachorowań w poszczególnych powiatach.