Fundusze Europejskie 2014 – 2020

Strona główna/Fundusze Europejskie 2014 - 2020

Opublikowano ustawę określającą ramy prawne realizacji programów 2014 – 2020

2020-04-29T18:02:45+00:00

29 sierpnia 2014 r. została opublikowana Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Ustawa dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej zapisy dotyczące m.in.: mechanizmów koordynacji programów operacyjnych wspófinansowanych Czytaj dalej...

Opublikowano ustawę określającą ramy prawne realizacji programów 2014 – 20202020-04-29T18:02:45+00:00

Konsultacje społeczne – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

2020-04-29T18:04:41+00:00

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konsultacje społeczne wstępnego projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Uwagi są przyjmowane do 31 sierpnia 2014 roku wyłącznie drogą elektroniczną. Samorządy wszystkich województw przygotowywały programy regionalne na lata 2014 – 2020, które po zaopiniowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zostały przesłane Czytaj dalej...

Konsultacje społeczne – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego2020-04-29T18:04:41+00:00

82,5 mld euro

2020-04-29T18:04:52+00:00

23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie. Obecnie trwają negocjacje krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro. Na tę kwotę składają się: ok. 76,9 mld euro dostępnych w programach Czytaj dalej...

82,5 mld euro2020-04-29T18:04:52+00:00